Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri

Kurumsal Yönetim

Politikalar

Escar Kar Dağıtım Politikası

Escar Bağış ve Yardım Politikası

Escar Ücretlendirme Politikası

Escar Bilgilendirme Politikası

Escar Etik Davranışlar ve Kurallar Politikası

Escar İnsan Kaynakları Politikası

Komiteler

Escar Denetim Komitesi

Escar Riskin Erken Saptanması Komitesi

Escar Kurumsal Yönetim Komitesi

İç Yönerge

Escar Genel Kurul İç Yönergesi

Escar Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Escar Yönetim Kurulu Çalışma Esasları

Halka Arz Bilgileri

İzahname

Tasarruf sahiplerine satış duyurusu

Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin YKK ve Raporu

Escar Bağımsız Hukukçu Raporu

Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı

Gayrimenkul Değerleme Raporu Epos

Gayrimenkul Değerleme Raporuna İlişkin Beyan Epos

Escar Fiyat Tespit Raporu

Geri Alım Emri Taahhütnameleri

DRT Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Satın Alma Taahhütnamesi

ESCAR Varsayımlara İlişkin Rapor – 1

ESCAR Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor – 1

ESCAR Varsayımlara İlişkin Rapor – 2

ESCAR Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor – 2

Uyum Raporu

https://www.kap.org.tr/tr/cgif/8acae2c4782a4d560178f8929f486aed

Faaliyet Raporları

2018 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2019 Yılına Ait Faaliyet Raporu

2020 Yılına Ait Faaliyet Raporu

30.06.2021 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

30.09.2021 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

31.12.2021 Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

01 Ocak-31 Mart 2022 Ara Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Finansal Tablolar

31.12.2018-19-20 Dönemlerine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu

31.03.2021 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu

30.06.2021 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu

30.09.2021 Dönemine İlişkin Finansal Tablolar ve Dipnotları

31.12.2021 Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu

01 Ocak-31 Mart 2022 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Şirket Evrakları

Esas Sözleşme

Escar Yönetim ve Ortaklık Yapısı

Kredi Derecelendirmesi

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978270

Genel Kurul Bilgilendirme Notları

2021 Olağan Genel Kurul İlanı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006593

Escar Tutanak 31.03.2022 

Escar Hazır Bulunanlar Listesi

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014574

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014643

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006592

Özel Durum Açıklamaları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983745

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957270

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994148

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995063

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996154

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/996582

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999968

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001412

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003432

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004416

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004512

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006790

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006789

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009227

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009238

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011821

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013851

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013849

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014644

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014645

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014646

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030911

 

İletişim Bilgileri